Συστήματα Πυρασφάλειας

Πυρασφάλεια είναι το σύστημα προειδοποίησης και κατάσβεσης που μας προστατεύει από την φωτιά. Κύριος σκοπός ενός συστήματος πυρασφάλειας είναι να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή αλλά και την περιουσία.

Τα συναντάμε πιο συχνά σε:

  • Σε εστιατόρια
  • Σε παιδικούς σταθμούς
  • Σε συνέργια μοτο – αυτοκινήτων
  • Εργοστάσια
  • Νοσοκομεία

Τα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας θεωρούνται απαραίτητα για επαγγελματικούς χώρους αλλά και κατοικίες. Ειδικά στα σπίτια μπορούμε να τοποθετήσουμε συστήματα πυρανίχνευσης στην κουζίνα, στο λεβητοστάσιο και στο χώρο που βρίσκεται το τζάκι.

Πυρανίχνευση

Η πυρανίχνευση ως στόχο έχει την πρόληψη πυρκαγιάς, κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από τους ανιχνευτές θερμοκρασίας, καπνού και υγραερίου. Αυτοί όταν ενεργοποιηθούν, δίνουν σήμα στην σειρήνα αλλά και στα συστήματα πυρασφάλειας, τα οποία και αναλαμβάνουν την πυρόσβεση.

πυρασφάλεια

Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ