ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ:
6947 689556
βλαβες θερμοσίφωνα

Το θερμοσίφωνο είναι η συσκευή όπου με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ζεσταίνουμε το νερό στο σπίτι ή σε οπουδήποτε άλλο χώρο. Με το πέρασμα του χρόνου ίσως αντιμετωπίσουμε κάποια βλάβη με το θερμοσίφωνο. Πως όμως μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε;

Στον ηλεκτρικό πίνακα υπάρχει τοποθετημένος ένας διπλός διακόπτης (διπολικός διακόπτης), μια ασφάλεια και μία λυχνία ένδειξης λειτουργίας του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα.

Ανοίγοντας τον διακόπτη στον ηλεκτρικό μας πίνακα, το θερμοσίφωνο ξεκινάει και ζεσταίνει το νερό. Το λαμπάκι δίπλα στο διακόπτη μας δίνει την πληροφορία ότι το θερμοσίφωνο είναι σε λειτουργία. Το λαμπάκι αυτό, στην ουσία μας δηλώνει ότι στέλνουμε ρεύμα προς το θερμοσίφωνο. Όμως δε σημαίνει ότι δουλεύει, διότι οι τυχόν βλάβες στο θερμοσίφωνο δε φαίνονται από το λαμπάκι αυτό. Αυτό το λαμπάκι χρησιμεύει για να μας δείξει ότι ο διακόπτης ή η ασφάλεια του θερμοσίφωνα λειτουργούν, άρα ρεύμα προς το θερμοσίφωνα πάει.

Αν ενεργοποιήσουμε το θερμοσίφωνο, το λαμπάκι ανάψει και παρόλα αυτά το νερό δεν ζεσταθεί τότε συμπεραίνουμε ότι η αντίσταση του θερμοσίφωνο χρειάζεται αντικατάσταση.αντίσταση

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις βλάβης στην αντίσταση:

  1. είναι ότι κόβεται η αντίσταση εσωτερικά του περιβλήματος, οπότε, ενώ όλα δείχνουν να λειτουργούν κανονικά, το νερό δε ζεσταίνεται.  Ο ηλεκτρολόγος που θα έρθει για την αποκατάσταση της βλάβης, θα μετρήσει ωμικά την αντίσταση ή με κάποιο Buzzer και θα διαπιστώσει ότι αυτή έχει χαλάσει.
  2. Η αντίστασης έχει κοπεί εντελώς και το ρεύμα περνάει στο νερό και στα μεταλλικά μέρη του θερμοσίφωνο. Στην περίπτωση αυτή αν δεν έχετε ρελέ διαρροής στον ηλεκτρικό πίνακα υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας καθώς το ρεύμα θα περάσει σε μεταλλικά μέρη ή στο νερό και αν η γείωσή σας τυγχάνει να είναι κακή ή ανύπαρκτη σε πολλές περιπτώσεις, τότε το ρεύμα θα βρει διέξοδο προς τη γη μέσω του σώματός σας. Αν υπάρχει ρελέ διαρροής τότε αυτό θα διακόψει την παροχή ρεύματος σε όλη την εγκατάσταση. Ο ηλεκτρολόγος θα διαπιστώσει την βλάβη και θα προχωρήσει στην αντικατάσταση της αντίστασης.

Υπάρχουν και δύο ακόμη περιπτώσεις να πέσει το ρελέ διαρροής ενώ λειτουργεί το θερμοσίφωνο. Πρώτη περίπτωση είναι να υπάρχει διαρροή νερού από το θερμοσίφωνο ή την αντίσταση και να τρέχει νερό επάνω στη σύνδεση (ηλεκτρικά μέρη θερμοσίφωνα). Αν δεν έχετε ρελέ θα δημιουργηθεί βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα να πέσει η ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. Δεύτερη περίπτωση είναι να έχει λιώσει το παροχικό καλώδιο του θερμοσίφωνα από κακό σφίξιμο και να έχει κολλήσει ο ένας αγωγός με τον άλλο. Πάλι σε αυτή την περίπτωση ο ηλεκτρολόγος θα επιδιορθώσει την βλάβη.

αλλαγη αντιστασης θερμοσιφναΗ αντικατάσταση της αντίστασης είναι χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία, αφού κλείσουμε την παροχή νερού και ρεύματος, γίνεται αφού έχουμε αδειάσει το νερό από τον θερμοσίφωνο μαζί με τα συσσωρευμένα άλατα που είναι πιθανόν να υπάρχουν μέσα στο θερμοσίφωνο. Εφόσον το θερμοσίφωνο βρίσκεται εντός της οικίας με την βοήθεια του αλφαδολάστιχου το νερό (περίπου 80 λίτρα) που υπάρχει μέσα στον θερμοσίφωνα πρέπει να διοχετευτεί στην αποχέτευση .

Μετά την τοποθέτηση της καινούργιας αντίστασης και έχοντας κάνει όλες τις συνδέσεις, νερού και ηλεκτρικού, μη βιαστείτε να ανοίξετε το διακόπτη του θερμοσίφωνα στον ηλεκτρικό πίνακα διότι μέσα στο θερμοσίφωνο υπάρχει παγιδευμένος αέρας και στην περίπτωση που ανοίξουμε ο διακόπτη του θερμοσίφωνα στον ηλεκτρικό πίνακα η αντίσταση θα καεί. Για να γεμίσει το θερμοσίφωνο με νερό, πρέπει να ανοίξουμε όλες τις βρύσες του σπιτιού ώστε να αρχίσει να γεμίζει το θερμοσίφωνο με νερό και να αφαιρεθεί ο αέρας από μέσα. Για περίπου ένα με δύο λεπτά οι βρύσες θα κάνουν εξαέρωση. Μόλις αρχίσει να τρέχει το νερό κανονικά από τις βρύσες, τότε το θερμοσίφωνο έχει γεμίσει με νερό. Έπειτα γίνεται ένας τυπικός έλεγχος για τυχόν διαρροές νερού και ανοίγουμε το διακόπτη στον ηλεκτρικό μας πίνακα και περιμένουμε να δούμε αν ζεσταίνει το νερό.

θερμοστάτης

Άλλες πιθανές βλάβες που μπορεί να προκύψουν είναι ανοίγοντας το διακόπτη στον ηλεκτρικό πίνακα και το νερό δεν ζεσταίνεται, τότε παρατηρώντας το λαμπάκι του θερμοστάτη που είναι τοποθετημένος στην

αντίσταση του θερμοσίφωνα δεν ανάβει σημαίνει ότι ο θερμοστάτης έχει χαλάσει και πρέπει να αντικατασταθεί. Αυτό δε δημιουργεί θέματα διαρροών ή βραχυκυκλώματος, απλά το θερμοσίφωνο δε λειτουργεί.

Σύνηθες φαινόμενο είναι και το κακό σφίξιμο στην κλέμα σύνδεσης ή η λάθος διατομή καλωδίου, τα καλώδια να λιώσουν με αποτέλεσμα να κολλήσουν μεταξύ τους. Ο ηλεκτρολόγος θα προχωρήσει στην αντικατάσταση της κλέμας σύνδεσης ή στην αντικ

ατάσταση της γραμμής με σωστής διατομής καλώδιο.

Άλλη αιτία είναι να χαλάσει η βαλβίδα ασφαλείας με αποτέλεσμα να στάζει ή να τρέχει νερό οπότε και πρέπει να αντικατασταθεί.

Συχνό φαινόμενο είτε λόγω καιρό είτε λόγω επειδή πάλιωσαν είτε επειδή χαλάρωσαν στο σφίξιμο να στάζει ή να τρέχει νερό από ντα σημεία που ενώνονται οι σωλήνες του νερού στο θερμοσίφωνα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα οι σωλήνες του νερού.

Τέλος πιο σπάνιο αλλά μπορεί να συμβεί είναι το θερμοσίφωνο να τρυπήσει και θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το θερμοσίφωνο.

Σε κάθε περίπτωση η επισκευή θερμοσίφωνα είναι καλύτερο και ασφαλέστερο να γίνεται από εξιδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό

© 2016 Ηλεκτρολόγος Θεσσαλονίκη - Στουλιάς stoulias.gr
Powered by ORIONET